SPOR KURALLARI

Kış Sporları

Bahis Sonucu

  1. Tüm bahisler Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS), Uluslararası Patinaj Birliği (ISU), Uluslararası Biathlon Birliği (IBU), Resmi Olimpiyat Komitesi ya da yarışlarda otorite sahibi olduğu düşünülen herhangi bir resmi kurumun resmi sonuçlarına/sıralamasına göre sonuçlandırılacaktır.
  2. Sonradan gelen diskalifiyeler ve/ya da talepler bahislerde dikkate alınmayacaktır.
  3. Seçim herhangi bir nedenle Kış Sporları olayına başlamazsa, olay gerçekleşse bile bahis kaybedilir.
  4. Bahislerde sonuç podyum performansı sonucu ortaya çıkar.
  5. Bir olay terk edilirse, olayın terk edildiği anda karar veren resmi kurum sonuçları ‘resmi sonuç’ olarak onaylamıyorsa, tüm bahisler iptal edilir.
  6. Belirli bir olay (son yarışması listesinin bilinmesinin ardından belirlenir) durdurulur ya da ertelenirse, olayın aynı şekilde/aynı yerde 48 saat içinde tamamlanması halinde bahisler geçerliliğini korur. Olay farklı bir şekilde/yerde düzenlenirse bahisler iptal edilir ve bahis paraları iade edilir.

Maç Bahisleri

Bahisleri geçerli olması için her iki katılımcının da başlangıç çizgisini/kapısını girişini geçmesi gerekir. Olay tek bir round’dan oluşuyorsa, round’un resmi sonuçları bahislerin sonuçlandırılmasında kullanılacaktır. Bir oyuncu round’a başladıktan sonra diskalifiye olur ya da oyundan çekilirse, diğer oyuncu kazanmış sayılır.

Bir oyuncu sonraki round sırasında diskalifiye olursa, maçtaki diğer oyuncu round için yeterli değilse diskalifiye olan oyuncu kazanmış sayılır.

İki round’lu oyunlarda iki katılımcı da sonraki round için yetersiz olursa bahisler iptal edilir. İki oyuncu sonraki round için yeterli olur, ancak olayı tamamlayamazsa ilk roundda kaydedilen zamanda en önde olan katılımcı kazanmış sayılır.

Belirli bir olayın koşulları, örneğin, kısa mesafeler /daha az round ya da atlayış/olayların sırası, Resmi Yönetim Kurumu’nun ilk başta listelediği koşullardan farklı olursa bahisler iptal edilir. Buna istisna olarak kayak-atlama olaylarında bir round tamamen tamamlandığında (olayın/round’un yeniden başlaması dâhil) sonuçlar maç bahisleri için geçerlidir.